OPEN HOUSE SMOOTO LANDOPEN HOUSE SMOOTO LAND

เมื่อวันที่ 7 กุมพาพันธ์ 63 ที่ผ่านมา สมูทโตะเปิดโรงงานเป็นครั้งแรก

พาเยี่ยมชมทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มกันตั้งแต่การคิดค้นสูตร การตรวจสอบโดยผ่านทีม R&D ที่มีเครื่องมือทันสมัยในการทดสอบ การพัฒนาสูตร ทางทีมต้องค้นคว้า ทดลองจนมั่นใจได้ว่าสูตรนี้ ปลอดภัย และให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภค

แบรนด์สมูทโตะ ดำเนินงานโดยทีมเภสัชกร ดังนั้นมาตรฐานต่างๆในโรงงานและขั้นตอนการผลิตจะใช้มาตรฐานเดียวกับการผลิตยา มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัย และมีคุณภาพ การผลิตทุกขั้นตอนจะให้ความสำคัญกับเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษ แม้กระทั่งน้ำที่น้ำมาผลิต เพราะน้ำเป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอาง โรงงานเครื่องสำอางถูกบังคับให้ใช้น้ำที่คุณภาพเทียบเท่าน้ำดื่ม แต่ทาง smooto Japan เรายกระดับไปอีกขั้นโดยใช้น้ำที่สะอาดเทียบเท่าการผลิตยา และก่อนจะเข้าห้องผลิตพนักงานก็จะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และผ่านตู้ Air Shower เพื่อขจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ติดตามตัวออกไป เพื่อให้ขั้นตอนการผลิตสะอาดที่สุด


หลังจากผลิตเสร็จเรียบร้อบทางฝ่าย QC ก็จะเข้ามาสุ่มตรวจคุณภาพสินค้าอีกครั้งก่อนที่สินค้าจะถูกขนส่งออกไป แต่ต้องบอกว่า การตรวจสอบคุณภาพของสมูทโตะ เขาได้ครอบคลุมทุกกิจกรรมของโรงงานเริ่มตั้งแต่ วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ที่ใช้เครื่องสำอางที่ผลิตรอการบรรจุ เครื่องสำอางที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการบรรจุ เครื่องสำอางที่บรรจุเสร็จแล้ว และเครื่องสำอาง ที่บรรจุเสร็จส่งขายลูกค้าไปแล้ว เรียกได้ว่า QC ทุกขั้นตอนจริงๆ