Payment

แจ้งการโอนเงิน

วิธีชำระโดยการโอนเงิน

1. โอนมาที่เลขที่บัญชีที่ระบุไว้ด้านล่าง

2. หลังจากทำการโอนเงินเสร็จแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินผ่านเว็บไซต์ หรือ เฟสบุ๊คเพจ หรือ ไลน์

โอนไปยังบัญชี

ชื่อบัญชี : บจก. โกลบอล เมดดิทัล (ประเทศไทย)

เลขที่บัญชี : 047-8-64156-7

สาขา : เดอะมอลล์ บางแค

KASIKORN BANK

ธนาคารกสิกรไทย

kasikornlogo.png

แจ้งการชำระเงิน

หลังจากที่โอนเงินแล้ว กรุณาแนบหลักฐาน และระบุวันเวลาที่ทำการโอน

วันที่โอน

เวลาที่โอน

แนบหลักฐานการโอนเงิน (.JPG หรือ .PNG)

Upload

ขอขอบคุณข้อมูลชำระเงิน